Kdo podává nebo nepodává Kontrolní hlášení DPH?

Od ledna 2016 vstupuje v platnost pro plátce daně z přidané hodnoty povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Pro koho tato nová povinnost platí?

Obecně Kontrolní hlášení podávají v tuzemsku registrovaní plátci DPH, kdy je jedno, zda jde o tuzemský nebo zahraniční subjekt.

Povinnost podat kontrolní hlášení vzniká, pokud ve sledovacím období dojde k některé z uvedených skutečností:

 • uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 25 daňového přiznání k DPH);
 • přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytnuty úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 40, 41 nebo 10 a 11 daňového přiznání k DPH) nebo přijetí plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c), a to z řádků 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH);
 • Zvláštní režim pro investiční zlato:

 • přijetí zprostředkovatelské služby, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 zákona o DPH,
 • uskutečnění dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má plátce nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) zákona o DPH, nebo
 • investiční zlato vyrobené nebo zlato přeměněné na investiční zlato dle § 92 odst. 7 zákona o DPH.
 • Kdo není povinnen podat Kontrolní hlášení DPH?

 • Osoba, která není plátcem DPH
 • Identifikovaná osoba
 • Plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné plnění (v režimu přenesení daňové povinnosti, popřípadě neuplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu).
 • Plátce uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 51 zákona o DPH (např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc a provozování loterií a jiných podobných her atd.).
 •  
  Zdroj: Finanční správa

  Uložit odkaz do záložek.

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *