Sleva na dani na EET v plné výši pouze pro někoho

Jednou z úlev pro podnikatele, kterých se dotkne povinnost elektronicky evidovat tržby, měla být jednorázová sleva na dani na pořízení a provoz EET. Jak ale vyplývá z informací Finanční správy, sleva v plné výši bude uplatnitelná pouze pro některé.

EET Pokladna

Ač k tomuto prozatím nebyla přijata žádná zákonná úprava, podle informací finanční správy by mělo platit, že „Podnikatel (fyzická osoba) si bude moci odečíst slevu za rok (resp. zdaňovací období), ve kterém poprvé zaeviduje tržbu, kterou měl podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Mimořádná sleva na dani z příjmu činí 5000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.“

Toto vyjádření je poněkud málo přehledné a na první přečtení ne zcela pochopitelné. V jednoduchosti lze říci, že v roce, kdy podnikatel provede první transakci, na kterou se aplikace EET vztahuje, si může vykázat slevu na dani.

Přesný postup zatím nebyl zveřejněn, předpokládáme však, že se bude postupovat tak, že se od výsledné hodnoty daně ze samostatné činnosti odečte částka slevy; její hodnota ovšem nesmí přesáhnout rozdíl mezí vypočtenou daní z příjmu (která činí 15% ze základu daně) a základní slevou na poplatníka, což je (letos) 24 840 korun.

Plyne z toho tedy to, že pokud podnikatelova daň z příjmu činí kupříkladu 27 000 korun, není možné uplatnit slevu vyšší než 27 000 – 24 840 korun, což je 2 160 Korun. Není tedy možné „jít do minusu“ a nárokovat si dokonce vrácení poměrné části této částky.

Výše zmíněná sleva se navíc vztahuje pouze na fyzické osoby. Důvodem se zdá být skutečnost, že odborníci z Ministerstva financí ČR jsou toho názoru, že u nejmenších podnikatelů „půjde maximálně o několik tisíc korun jednorázově nebo stokoruny měsíčně, u větších často jen o úpravu software“ stávajících pokladen, tabletů či mobilních telefonů. Tato „pouhá“ úprava SW je zřejmě nazírána jako proces bezplatný a tudíž není nutné/potřebné jakoukoli slevu nárokovat.

Nárok na slevu není třeba dokládat žádnými fakturami za nákup pokladního zařízení a její výše se neodvíjí od skutečných nákladů na pořízení příslušné pokladny či softwaru. Náklady na evidenci tržeb by navíc měly být daňově uznatelnými.

Zdroj: Businessinfo.cz