Zkontrolujte si, zda platíte daně na nové účty finančních úřadů

Přes opakovaná upozornění Finanční správy, aby poplatníci důsledně kontrolovali placení svých daňových povinností na správné bankovní účty, bylo k poslednímu říjnu zjištěno 3 500 nesprávně směrovaných plateb na zrušené účty finančních úřadů v celkové výši 47 mil. korun. Částka platby se v tomto případě sice vrátí zpět, ale vystavujete se nebezpečí, že vaše daňová povinnost nebude včas řádně zaplacena a hrozí tím sankce z důvodu prodlení.

Největší počet plateb směrovaných na zrušené účty finančních úřadů byl k poslednímu říjnu zaznamenán u daně silniční (1 014 plateb v částce 3,5 mil. korun) a u daně z přidané hodnoty (944 plateb v částce 30 mil. korun). Přestože se za poslední půlrok snížil celkový počet případů na třetinu, stále se jedná o vysoké číslo. Výše sankce – úroku z prodlení – v případě pozdní úhrady daně odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (přibližně 14,05 % ročně).

Finanční správa zrušila své staré bankovní účty již k 31. prosinci 2012. Přechodné období 2 let, po které byly platby na zrušené účty automaticky přesměrovávány na správné účty finančních úřadů, definitivně skončilo k 31. prosinci 2014. Od 1. ledna 2015 jsou platby na zrušené účty vraceny poplatníkům zpět. Daňová veřejnost byla na tuto skutečnost opakovaně upozorňována.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu konkrétní daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí, matrikové části a z kódu banky ve tvaru: předčíslí-matrika/0710.
Přímý odkaz na seznam bankovních účtů finančních úřadů naleznete na internetových stránkách finanční správy: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani.

Zdroj: Finanční správa

Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *