Kdo může vést daňovou evidenci místo účetnictví?

Základním pravidlem je, že daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) mohou vést fyzické osoby podnikatelé, kteří nemají zákonnou povinnost vést účetnictví.

Účetnictví mohou vést všichni podnikatelé. Daňovou evidenci nikoliv. V některých případech je totiž vedení účetnictví ze zákona povinné, lze jej však vést i dobrovolně. Když už se podnikatel sám dobrovolně rozhodne, že povede účetnictví, tak již nemůže během roku měnit způsob prokazování příjmů a výdajů.

Kdo nemůže vést daňovou evidenci?

Podnikající FO zapsané v obchodním rejstříku

Daňovou evidenci nemohou ze zákona vést podnikatelé fyzické osoby, kteří musí dle zákona o účetnictví vést účetnictví povinně. Jde o fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku.

V obchodním rejstříku musí být povinně zapsáni podnikatelé, když:

 • výše jejich příjmů nebo výnosů (snížených o DPH) dosáhne nebo přesáhne za dvě po sobě jdoucí účetní období v průměru částku 120 miliónů korun
 • nebo

 • fyzická osoba provozuje živnost průmyslovým způsobem dle § 7 živnostenského zákona
 • Ostatní FO s obratem za předcházející rok přesahující 25 miliónů korun

  Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů korun, a to od prvního dne kalendářního roku.

  Účastníci sdružení, pokud alespoň jeden z účastníků má povinnost vést účetnictví

  Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení má povinnost vést účetnictví.

  Povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní předpis

  Ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

  Zdroj: Finance.cz

  Uložit odkaz do záložek.

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *