Platba daní finančním úřadům

Zkontrolujte si, zda platíte daně na nové účty finančních úřadů

Přes opakovaná upozornění Finanční správy, aby poplatníci důsledně kontrolovali placení svých daňových povinností na správné bankovní účty, bylo k poslednímu říjnu zjištěno 3 500 nesprávně směrovaných plateb na zrušené účty finančních úřadů v celkové výši 47 mil. korun. Částka platby se v tomto případě sice vrátí zpět, ale vystavujete se nebezpečí, že vaše daňová povinnost nebude včas řádně zaplacena a hrozí tím sankce z důvodu prodlení. […]